آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم‌ها و آیین‌ نامه‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم های کارآموزیفرم‌های آموزشی
آیین نامه اموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ( دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته)آیین‌نامه‌های آموزشی
درخواست شورای آموزشیفرم‌های آموزشی
شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوستهآیین‌نامه‌های آموزشی
درخواست حذف ترمفرم‌های آموزشی
گزیده ای از آیین نامه آموزشی کاردانی و کارشناسیآیین‌نامه‌های آموزشی
حذف یا اضافه دروسفرم‌های آموزشی
مجموعه کامل مقررات معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامیآیین‌نامه‌های پژوهشی
درخواست خروج از کشورفرم‌های آموزشی
گزیده ای از دستورالعمل آراستگی و شئون فرهنگی و رفتاری در دانشگاه آزاد اسلامیآیین نامه های فرهنگی
درخواست مرخصیفرم‌های آموزشی
آیین نامه طرح های پژوهشیآیین‌نامه‌های پژوهشی
درخواست معرفی به استادفرم‌های آموزشی
مجموعه کامل مقررات معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامیآیین نامه های مالی
درخواست معرفی به استاد (دروس عملی)فرم‌های آموزشی
در خواست مهمانفرم‌های آموزشی
درخواست مهمان تابستانفرم‌های آموزشی
فرم ها و مراحل ثبت پایان نامه کارشناسی ارشدفرم‌های پژوهشی
فرم معادلسازیفرم‌های آموزشی
مجوز اخذ ۲۴ واحد درسیفرم‌های آموزشی