کاردانی پیوسته

کاردانی پیوسته
ردیف نام رشته لیست دروس
1  ساختمان - کارهای عمومی ساختمان  دانلود
2  نقشه کشی معماری - معماری  دانلود
3  گرافیگ - گرافیگ  دانلود
4  تاسیسات - تهویه مطبوع  دانلود
5  الکتروتکنیک - برق صنعتی  دانلود
6  نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتی  دانلود
7  مکانیک خودرو - مکانیک خودرو (جدید)  دانلود
8  کامپیوتر - نرم افزار  دانلود