مرکز رشد واحدهای فناور

مرکز رشد واحدهای فناور

مفهوم مرکز رشد

در ادبیات کارآفرینی، انکوباتورها در زمره زیر ساخت های فنی قرار می گیرند و چارچوب هایی هستند که برای پرورش یا ایجاد کسب و کارهای کوچک تاسیس می شوند. انکوباتور فضای اداری، فنی و آزمایشگاهی همراه با خدمات حمایتی با حداقل هزینه را برای شرکتهای نو پا فراهم می کند. و همچنین شبکه سازی و برخی خدمات جانبی را برای آنها تامین مینماید. در واقع انکوباتورها ارائه کننده فضا، خدمات حمایتی و تجهیزات مشترک برای شرکتهای کارآفرین هستند تا بتوانند کارآفرینان و شرکتهای کوچک را در ایجاد و توسعه موسسات خود یاری نمایند.مطالعات انجام شده بر روی عملکرد موسسات نوپای فناور (NTBF) و شرکتهای کوچک و متوسط (SME) نشان دهنده نقش موثر آنها در کارآفرینی و توسعه فناوری و اقتصادی جوامع از یک سو و خطر ناپایداری آنها در سالهای ابتدایی تاسیس از سوی دیگر است. هزینه های بالای راه اندازی خصوصاً در زمینه های فناوری و نیز فقدان تجربه از جمله مهمترین مخاطرات این موسسات است که بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاه ها را از راه اندازی یک موسسه خصوصی منصرف میکند. مراکز رشد یا انکوباتورها با هدف کاهش این مخاطرات و تضمین موفقیت موسسات نوپا و تقویت نقش مثبت آنهادر کارآفرینی در بسیاری از کشورها جهان تجربه شده اند مرکز رشد واحدهای علم و فناوری مرکزی است با مجموعه ای از فعالیت ها که در آن کار آفرینان و موسسات کوچک و متوسط به اطلاعات و مشاوره های ضروری و نیز خدمات و تجهیزات با ارزش افزوده بالا دسترسی دارند. این مجموعه از خدمات زمینه شکل گیری رشد و توسعه موسسات نوپای فعال در زمینه های فناوری با جهت گیری اقتصادی را فراهم می نماید. مرکزرشد فناوری(Technology Incubator)مرکزی است تحت مدیریت متخصصان حرفه ای که با ارائه خدمات حمایتی پیوسته و قابل دسترسی و همچنین ارائه مشاوره های لازم، ایجاد و توسعه حرفه های جدید توسط کارآفرینان در قالب موسسات نوبنیاد فعال و در جهت توسعه اقتصادی فعالیت می کند.آنگونه که در اسناد سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)  آمده، مراکز رشد طرحهایی مبتنی بر نوآوری هستند که از کادر مدیریتی کوچکی تشکیل شده و دارای مکان فیزیکی و تسهیلات مشترک هستند. انکوباتورها معمولا" در کنار یک مرکز تحقیقاتی یا دانشگاهی که خدمات پشتیبانی (اعم از فنی یا غیر فنی) را برای تبدیل (یا پرورش) یک نوآوری یا یک اختراع به یک شرکت صنعتی ارائه می کند تاسیس می شوند. در سرتاسر جهان این نکته پذیرفته شده است که مراکز رشد ابزارهای مطمئنی برای تبدیل نوآوریها و دستاوردهای تحقیقاتی به محصولات و نیز ترغیب کارآفرینی و توسعه تکنولوژیک بویژه در حوزه فناوریهای پیشرفته هستند.


ایده مرکز رشد در ارائه خدمات، فراهم کردن مجموعه امکانات مورد نیاز موسسات و ایجاد شرایط بهره گیری مشترک از این امکانات است. این امکانات از حداقل تجهیزات پایه شروع شده و گاهی دامنه آن به تجهیزات تکنیکی و تخصصی گسترش مییابد.خدمات اسکان، اطلاع رسانی، اداری، فنی و تخصصی، آزمایشگاهی و کارگاهی از این دسته اند.

مزایای وجود مراکز رشد

شاخص ترین مزیت، قرار گرفتن محققان در یک فضای پژوهشی است، که تبادل افکار مستمر با دیگر محققان و موسسات تحقیقاتی در کنار یکدیگر را موجب میشود. افزون بر این استفاده از خدمات اسکان، پروژهیابی، اطلاع رسانی، خدمات آزمایشگاهی و عمومی و اعتبار تحقیقاتی، فرصتهای دیگری است که می توان از آن بهره مند شد. گروههای مختلفی میتوانند از مزایای مرکز رشد استفاده کنند.

 

مرکز رشد واحد های فناوری مرکزی است که با ارائه خدمات مادی و معنوی از ایجاد و توسعه فناوری های جدید و در قالب واحد های نوپا حمایت می کند. خدمات حوزه اداری مرکز برای تشکیل واحد های فناوری و افزایش تولیدات علمی و فناوری عبارتند از:

۱.      تامین فضای فیزیکی واحد های فناوری.

۲.      رایزنی برای ارائه خدمات آزمایشگاهی.

۳.      ارائه خدمات حقوقی، مالی، اعتباری، بازاریابی.

۴.      ارائه آموزش ها و مشاوره های تخصصی.

۵.      بررسی ایده های نو و فناور در کلیه گرایشها جهت تکمیل ایده.

۶.      مشاوره در راستای تکمیل کاربرگ های مرکز رشد فناوری جهت بررسی و کارشناسی

۷.      پذیرش واحد های فناور جهت استقرار در مجموعه مرکز رشد فناوری دانشگاه.

۸.      نظارت بر واحد های فناوری مستقر در مرکز رشد فناوری.

۹.      رایزنی با ارگانها و سازمان های مرتبط با فعالیت واحد های فناوری در راستای کمک به اجرایی نمودن ایده ها در بعد تجاری.

۱۰.  حمایت از دانشجویان و فارغ التحصیلان در جهت ایجاد نوآوری، خلاقیت و ثبت اختراعات

۱۱.  راه اندازی مراکز رشد تخصص و رایزنی با وزارتین بهداشت و علوم جهت اخذ مجوز مرکز رشد.

۱۲.  رایزنی با شرکت های فناوری برای استقرار واحد های توسعه و تحقیق در مرکز رشد فناوری. 

از مزایای ویژه این مرکز:

 • عقدتفاهم نامه با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و ارائه خدمات آن شهرک به موسسات مصوب از جمله اختصاص اعتبارات مالی، خدمات مشاوره ای حقوقی و اعتباری    .
 •  امکان برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی به واسطه مجاورت با مرکز تحقیق و آموزش دانشگاه .
 •   امکان ارتباط با دستگاههای دولتی و خصوصی که با دانشگاه در جهت طرح های تحقیقاتی عقد تفاهم نامه داشته اند.
 • مجاورت با شهر بزرگ اصفهان و صنایع بزرگی از جمله صنایع نظامی ، پالایشگاه اصفهان ، نیروگاه شهید منتظری و .... .

دوره رشد مقدماتی 

تیمهای متقاضی استقرار در مراکز رشد که در شناسایی و تثبیت ایده محوری ابهاماتی داشته و یا جهت تکمیل تیم کاری و شناخت بازار نیاز به زمان داشته باشند و یا هنوز موسسه حقوقی ثبت نکرده اند، می توانند به عنوان هسته های فناوری برای ورود به دوره رشد مقدماتی اقدام نمایند.

معیارهای پذیرش در دوره رشد مقدماتی

 • ایده مبتنی بر فناوری و با رویکرد اقتصادی
 • تیم کاری مناسب
 • برنامه کاری

مشخصات دوره رشد مقدماتی

 • خدمات مشاوره ای علمی، بازرگانی، حقوقی و مدیریتی
 • ارائه آموزشهای لازم در زمینه های روش تاسیس واحدهای شغلی کوچک،مهارتهای کارآفرینی، آشنایی با ریسک و ریسک پذیری، نحوه تدوین طرح کسب و کار و . . .
 • ارزیابی مستمر تیم ها و نظارت بر روند رشد آنها
 • طول دوره: ۶ ماه تا ۹ ماه
 • ارائه خدمات پشتیبانی( اسکان، اطلاع رسانی، خدمات فنی و تخصصی و بازاریابی) و حمایتهای مالی 

 محور فعالیت تیمها در دوره رشد مقدماتی

 • تثبیت ایده
 • شناخت بازار
 • تکمیل تیم کاری
 • کسب هویت حقوقی و ثبت موسسه یا شرکت

دوره رشد

دوره رشد، دوره ای است که در طی آن یک گروه متناسب (از لحاظ تخصص و هماهنگی) در قالب یک شرکت، شکل گرفته و با تعقیب یک ایده مناسب از رهگذر تحقیقات، تواناییهای لازم جهت حضور فعال در بازار و ارائه محصولات خود به بازار را کسب کرده و نهایتاً به یک مجموعه فعال و موفق اقتصادی تبدیل می شود.

مراحل رشد واحدهای فناور مرکز رشد

یک واحد فناور  نوپا (start up) برای تبدیل شدن به یک واحد فناور  موفق از رهگذر انجام تحقیقات و ورود به بازار میباید مراحل اساسی زیر را طی مینماید: 

 • کشف و پالایش یک ایده بازارپسند به عنوان محور فعالیت اقتصادی واحد فناور
 • تبدیل ایده فوق به یک محصول در حد آزمایشگاهی
 • تدوین دانش فنی لازم جهت ایجاد خط تولید نمونه آزمایشگاهی  

واحدهای فناور در طی مراحل رشد میبایست تواناییها و مهارتهایی مانند بلوغ علمی، بلوغ مالی و بلوغ سازمانی را کسب نمایند و در کنار این شاخصها به شناسایی بازار و بازاریابی محصول خود بپردازند.

 

بلوغ علمی- فنی مؤسسه

هر واحد فناور  مستقر در مرکز رشد که یک طرح تحقیقاتی توسعه ای را با موفقیت به انجام رسانده باشد (اعم از مدت استقرار در مرکز رشد و یا قبل از آن) و یک ایده را به محصول تبدیل نماید به عنوان واحد فناور  بالغ علمی فنی شناخته میشود. از جمله معیارهای ارزیابی بلوغ علمی فنی واحد فناور  میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

 • پروژه های انجام شده از نظر مدیریت علمی
 • واحد فناور  از نظر مدیریت علمی
 • موسسان واحد فناور  از نظر مدیریت علمی
 • همکاران تمام وقت واحد فناور  از نظر مدیریت علمی

بلوغ مالی واحد فناور 

هر واحد فناور  مستقر در مرکز رشد که یک طرح تحقیقاتی (اعم از توسعه ای و غیرتوسعه ای) خود را در قالب اعتبارات مصوب طرح به انجام رسانده باشد، به عنوان یک مؤسسه بالغ مالی شناخته میشود.

 • از جمله معیارهای ارزیابی بلوغ مالی به موارد زیر میتوان اشاره نمود:
 • میزان درآمد کل واحد فناور  طی یک دوره یک ساله
 • میانگین نسبت درصد پیشرفت قراردادهای واحد فناور  به درصد مبالغ دریافتی

بلوغ سازمانی ومدیریتی واحد فناور 

هر واحد فناوری که توانایی ادامه حیات، مستقل از مشاورین را داشته باشد و بتواند کادر نیروی مورد نیاز خود را تثبیت و تکمیل نماید از نظر سازمانی واحد فناور  بالغ شناخته میشود.

 

خلاصه وضعیت هسته ها و واحد های فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر

ردیف

عنوان طرح

مجری طرح

وضعیت فعلی

1

نسل سوم دستگاه های رسوب شکن آب

نجمه توانا

مستقر در مرکز رشد

2

طراحی شیر هوشمند آب

مهدی پاکدل

مستقر در مرکز رشد

3

هسته خدماتی  و پژوهشی  دانا کارآفرین

پانیذ مفاخر

مستقر در مرکز رشد

4

استفاده از واقعیت افزوده در صنعت گردشگری (کاتالوگ / بروشور /راهنمای هوشمند)

محمدرضا محمدی

مستقر در مرکز رشد

5

طراحی وساخت دستگاه اتوماتیک برش سنگ

حسن تیموری

مستقر در مرکز رشد

6

طراحی‌ و توسعه اپلیکیشنی  برای  کمک به کودکان کم توان

فاطمه صوفیوند

مستقر در مرکز رشد

7

طراحی سیستم مانیتورینگ و آشکارساز گازهای سمی

سهیل تقی پور صیرفی

مستقر در مرکز رشد

8

ساخت تجهیزات جهت تسهیل عملیات اجرایی ساخت ساختمان

جلیل قرائی

در مرحله انعقاد قرارداد