مدیر حراست

مدیر حراست

 

همایون سلطان زاده

مسئول حراست

 

حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین‌شهر در تلاش است با انجام فعالیت‌های هدف دار و برنامه ریزی شده در راستای ارتقای ضریب امنیتی و حفاظتی برای حفظ و صیانت از ارزشها و دستاوردها دانشگاه با رعایت کامل و دقیق قوانین و مقررات است. 
اهم وظایف حراست: 
-    حفظ و صیانت از حقوق منابع انسانی دانشگاه. 
-    دریافت انتقادات و پیشنهادات و گزارشات از دانشجویان، اعضای هیأت علمی و مدرسان حق التدریس و کارکنان در زمینه های مختلف و انجام اقدامات و تمهیدات لازم. 
-    برقراری تعامل و همکاری با معاونت ها و سایر سطوح سازمانی. 
-    انجام اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با تخلفات اداری، مالی و اخلاقی از سوی دانشجویان و پرسنل دانشگاه. 
-    ارائه گزارشات به موقع به مقام مسئول مرتبط
-    نظارت و بازرسی مستمر و خاص بر عملکرد سطوح مختلف
-    حفاظت از امکان، تجهیزات و منابع دانشگاه در برابر نفوذ و استفاده غیرقانونی.