تاریخچه

واحد شاهین شهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین‌شهر در چهارچوب سیاستها و اهداف متعالی دانشگاه آزاد اسلامی و در راستای تحقق سیاستهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در گسترش آموزش عالی اعم از چشم انداز بیست ساله و برنامه‌های توسعه پنج ساله در سال 1381 در شاهین‌شهر تاسیس گردید که با تلاش و پیگیریهای مجدانه مسئولان و اعضای محترم هیأت موسس، ضمن استقرار در مجتمع 27 هکتاری واقع در جاده ترانزیتی اصفهان تهران از مرکز آموزشی به واحد مستقل دانشگاهی تبدیل وضعیت نموده است. واحد دانشگاهی شاهین‌شهر با هدف توسعه آموزش عالی در شهرستان شاهین شهرو میمه و نیز برقراری ارتباط پویا و همه جانبه صنایع همجوار همچون پالایشگاه نفت اصفهان، نیروگاه برق شهید منتظری اصفهان، صنایع پتروشیمی، صنایع هواپیماسازی اصفهان، شهرکهای صنعتی همجوار و همچنین توسعه پژوهشهای علمی، کاربردی، ارتقای سطح فناوری و گسترش فرهنگ اسلامی فعالیت می‌کند. با توجه به اینکه شاهین‌شهر به عنوان دومین شهر باسواد کشور مطرح گردیده و نیز نزدیک بودن واحد شاهین‌شهر به مرکز استان و استقرار آن در منطقه صنعتی و استراتژیک ، آنرا نسبت به سایر واحدهای استان اصفهان متمایز نموده است.