معاونت دانشجویی و فرهنگی

دکتر مجتبی جعفری

سرپرست حوزه معاونت دانشجوئی و فرهنگی

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی وظیفه خطیر سیاست گذاری، برنامه ریزی و سازماندهی امور رفاهی، معیشتی و روان شناختی دانشجویان و ارائه خدمات به آنان و همچنین متولی مدیریت فعالیت های فرهنگی در سطح اساتید، کارکنان و دانشجویان و اعمال نظارت و حمایت های لازم می باشد. نظارت برحسن اجرای آیین نامه ها و ضوابط اجرایی واحد های تابعه، سیاست گذاری جهت ارتقای امور و بهبود وضعیت، رسیدگی به مسائل ومشکلات دانشجویان وجلب رضایت آنان، همچنین تعیین خط مشی های کلی درمسائل امور رفاهی، فوق برنامه، مشاوره، نقل و انتقال دانشجویان و امور فرهنگی از دیگر وظایف این معاونت می باشد. فلسفه وجودی‌ و مأموریت اصلی‌ معاونت دانشجویی‌ و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی‌ ایجاد بستری‌ مطمئن برای‌ مشارکت دانشجویان می‌باشد. تشکیل کمیته‌های مربوطه مطابق با آئین نامه های ابلاغی از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و نیز توسعه فعالیتهای انجمن های فرهنگی از جمله بسیج دانشجویی، کانون دانشجویی هلال احمر و ... از دیگر فعالیتهای حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه است.

 

استراتژی های حوزه معاونت دانشجوئی و فرهنگی


الف: بخش دانشجوئی
•        رشد علمی و تقویت خلاقیت دانشجویان
•        ارتقاء سلامت جسمی، روانی واجتماعی دانشجویان
•        افزایش کیفیت و کمیت خدمات به دانشجویان
•        اقتصادی نمودن خدمات حوزه معاونت دانشجوئی
ب: بخش فرهنگی
•        پرورش انسانهای متخصص، متدین، اخلاق مدار وخلاق
•        افزایش مشارکت و تعامل دانشجویان در برنامه های فرهنگی و اجتماعی
•        تلاش در افزایش کمیت و کیفیت آموزشهای قرآنی
•        ترویج فرهنگ حجاب و عفاف مبتنی بر راهکارهای علمی و پژوهشی
•        توسعه فعالیتهای کانونهای قرآن و عترت
•        آموزش و ارائه سبک زندگی اسلامی ایرانی
•        توانمندسازی سرمایه انسانی در حوزه فرهنگی واجتماعی
•        ارتقا مهارتهای فرهنگی در مبارزه با تهاجم فرهنگی
•       نشاط آفرینی در بین دانشگاهیان