اخبار

احمدی عنوان کرد:

تفاهم نامه همکاری میان شرکت صنایع شیمیایی ایران و دانشگاه آزاد اسلامی شاهین‌شهر منعقد می‌شود جدید

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران گفت: تفاهم نامه همکاری میان شرکت صنایع شیمیایی ایران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین‌شهر با هدف گسترش تعاملات منعقد خواهد شد.

ادامه مطلب
دکتر مستاجران عنوان کرد:

توسعه فعالیت دانش بنیان با فعال کردن طرح پویش در شرکت صنایع شیمیایی ایران جدید

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین‎‌شهر گفت: با فعال کردن طرح پویش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در صنایع شیمیایی ایران زمینه توسعه فعالیت دانش بنیان مهیا خواهد شد.

ادامه مطلب