اخبار و رویدادها

سوالات متداول

نام کاربری شماره دانشجویی جدید دانشجویان می باشد.

رمز عبور هر شخص کدملی فرد می باشد.

شماره دانشجویی (نام کاربری جدید) همان شماره دانشجویی قبلی شما در سامانه سیدا می باشد که به ابتدای آن کد واحد شاهین شهر یعنی عدد 394 اضافه شده است.

با مراجعه به وبسایت دانشگاه، منوی اصلی سایت، منوی خدمات الکترونیک و انتخاب گزینه کلاس های مجازی وارد صفحه کلاس های آنلاین خواهید شد. در بخش سمت چپ نوار بالای سایت بر روی ورود به سیستم کلیک کرده و پس از درج نام کاربری و رمز عبور لیست کلاس های خود را خواهید دید.